| | NewsPower_MAG| | مجله اینترنتی نیوزپاورمگ

  • instant download banner

    NewsPower

محصولات ویژه

محصولات جدید

نمونه سوال عددی PCA - شناسایی الگو - یادگیری ماشین

یکی از کاربردهای اصلیِ(Principal Component Analysis)PCAدر عملیاتِ کاهشِ ویژگی (Dimensionality Reduction)  است.PCAهمان‌طور که از نامش پیداست می‌تواند مولفه‌های اصلی را شناسایی کند و به ما کمک می‌کند تا به جای اینکه تمامیِ ویژگی‌ها را مورد بررسی قرار دهیم، یک سری ویژگی‌هایی را ارزشِ بیشتری دارند، تحلیل کنیم. در واقع PCA آن ویژگی‌هایی را که ارزش بیشتری فراهم می‌کنند برای ما استخراج می‌کند..

جزییات بیشتراطلاعات بیشتر

 در درس جبرخطی، شناسایی الگو و یادگیری ماشین این مبحث کاربردهای فراوانی دارد. این مثال خوب به صورت دستی و عددی یک نمونه مسأله PCA  را حل می­ نماید. این مسأله عددی را می­توانید به رایگان دانلود کنید.

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

نمونه سوال عددی PCA - شناسایی الگو - یادگیری ماشین

نمونه سوال عددی PCA - شناسایی الگو - یادگیری ماشین

یکی از کاربردهای اصلیِ(Principal Component Analysis)PCAدر عملیاتِ کاهشِ ویژگی (Dimensionality Reduction)  است.PCAهمان‌طور که از نامش پیداست می‌تواند مولفه‌های اصلی را شناسایی کند و به ما کمک می‌کند تا به جای اینکه تمامیِ ویژگی‌ها را مورد بررسی قرار دهیم، یک سری ویژگی‌هایی را ارزشِ بیشتری دارند، تحلیل کنیم. در واقع PCA آن ویژگی‌هایی را که ارزش بیشتری فراهم می‌کنند برای ما استخراج می‌کند..

  • instantly_download

    NewsPower