| | NewsPower_MAG| | مجله اینترنتی نیوزپاورمگ

  • instant download banner

    NewsPower

محصولات جدید

جدید خانه شبیه سازی خودروهای برقی با استفاده از ماشین DC

شبیه سازی خودروهای برقی با استفاده از ماشین DC

در این پروژه خودروهای برقی با استفاده از ماشین DC در محیط نرم افزار متلب شبیه سازی شده است. در این محصول دو MFile وجود دارد که شما به راحتی قادر خواهید بود پاراترهای مربوط به خودروی برقی را تغییر دهید و متناسب با پروژه خود از آن بهره مند شوید.36,500 تومان

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

شبیه سازی خودروهای برقی با استفاده از ماشین DC

شبیه سازی خودروهای برقی با استفاده از ماشین DC

در این پروژه خودروهای برقی با استفاده از ماشین DC در محیط نرم افزار متلب شبیه سازی شده است. در این محصول دو MFile وجود دارد که شما به راحتی قادر خواهید بود پاراترهای مربوط به خودروی برقی را تغییر دهید و متناسب با پروژه خود از آن بهره مند شوید.

  • instantly_download

    NewsPower