]
شبیه سازی در مدار قرار گرفتن واحد های نیروگاهی بزرگنمایی

شبیه سازی در مدار قرار گرفتن واحد های نیروگاهی

شبیه سازی دقیق در مدار قرار گرفتن واحدهای نیروگاهی

Unit Commitment

در محیط نرم افزار متلب با استفاده از 4 مرجع معتبر

به همراه 4 دیتای معتبر از جمله کتاب وود + مقالات IEEE

 پاسخ هایی بی نقص با در نظر گرفتن کلیه قیود مسئله در مدار قرارگرفتن واحدها

200,000 ریال

200,000 ریال به‌ازای 200000

» افزودن به علاقمندی ها