روزهای نزدیک مصاحبه!

1. مدارکی که از سوي دانشگاه ها اعلام می شود را مرتب و منظم در پوشه اي زیبا قرار دهید. سعی کنید از کپی رنگی استفاده کنید به ویژه در مورد توصیه نامه اساتید. مدارك لازم معمولا شامل مدارك شناسایی )شناسنامه ، کارت ملی( ، مدارك تحصیلی )لیسانس و فوق لیسانس یا نامه تأیید معدل دوره فوق لیسانس( و موارد پژوهشی شما )پایاننامه، پذیرش مقالات و .. ( می باشد. پایان نامه را بعد از مروري بر آن به شما بازخواهند گرداند ولی سعی کنید پرینت مقالات را به تعداد دانشگاه ها تهیه کنید.

2. با مراجعه به سایت دانشگاهها و مطالعه صفحه شخصی اساتید، موضوعات مورد علاقه و مقالات جدید آنها و در صورت امکان کتابهاي جدید  را مورد بررسی قرار دهید. موضوعات جدید بخش مهمی از سوالات جلسه مصاحبه را به خود اختصاص می دهد.

3. معمولا از داوطلب خواسته میشود یکی از موارد زیر را به زبان انگلیسی بیان کند. سعی کنید براي هر یک از موضوعات زیر و ترجیحا مواردي شبیه اینها یک پاراگراف را تمرین و حفظ نمایید. اگر بخت با شما یار باشد به کارتان خواهد آمد.

- معرفی کوتاهی از خود
- چرا ما باید تو را از بین بقیه انتخاب کنیم؟  نقاط قوت خود را در چه میدانی؟ 
- انگیزه خود را از ادامه تحصیل بیان کن

4. سعی کنید خود را در جلسه مصاحبه تجسم کنید و به سوالات فرضی ارزیابان پاسخ دهید. این کار به کاهش اضطراب شما در جلسه مصاحبه کمک خواهد کرد.

5. اگر می خواهید با اساتید خودتان که از ارزیابان شما در دانشگاه معرفی شده شما نیز هستند صحبت کنید بهتر است قبل از جلسه مصاحبه این کار را انجام دهید. در چنین ملاقات هایی که معمولا استرس جلسه مصاحبه را ندارد با خیال راحت و محترمانه از برتري ها و نقاط مثبت خود صحبت کنید. معمولا اینگونه صحبت ها بعد از جلسه مصاحبه به مذاق اساتید خوش نمی آید و به صلاح شما نیست.

6. پایان نامه هاي دوره کارشناسی ارشد و کارشناسی خود را دوباره مرور کنید. تسلط به مطالب پایان نامه از جمله مسائل مهم در مصاحبه دکتري است. اگر واقعا به مطالب پایان نامه و موضوعات پیرامون آن آگاه هستید باید سعی کنید جلسه مصاحبه را به سمت اینگونه مسائل سوق دهید.

بزودی منتظر بخش سوم باشید.

بخش سوم آمادگی برای مصاحبه، درباره نکات مهم در روز مصاحبه است!