order history

پیشنهاد ویژه لحظه ای

مهندسی کامپیوتر 5 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها

  • شناسایی الگو-Pattern...

    یادگیری ماشین (Machine learning) به عنوان یکی از زیر مجموعه های پرکاربرد هوش مصنوعی است که به بررسی روش هایی می پردازد که به رایانه ها امکان استفاده از داده ها را برای یادگیری می دهد. یادگیری ماشین از الگوریتم های مختلفی برای بهبود عملکرد رایانه استفاده می کند. بازشناسی الگو (Pattern recognition) نیز یکی از شاخه های یادگیری ماشین است. روش های بازشناسی الگو، الگوهای مورد نظر را از یک مجموعه داده ها با استفاده از دانش قبلی در مورد الگوها یا اطلاعات آماری داده ها، جداسازی می کند.

نمایش 1 - 5 از 5 آیتم
نمایش 1 - 5 از 5 آیتم