به کمک نیاز دارید؟

مخابرات

مهندسی برق مخابرات یکی از گرایش‌های مهندسی برق است. مخابرات نوری، میدان و امواج، سیستم و مخابرات رمز از زیرمجموعه‌های آن هستند. مخابرات، گرایشی از مهندسی برق است که در حوزه ارسال و دریافت اطلاعات فعالیت می‌کند. مهندسی مخابرات با ارائه نظریه‌ها و مبانی لازم جهت ایجاد ارتباط بین دو یا چند کاربر، انجام عملی فرایندها را به‌طور بهینه ممکن می‌سازد.

مخابرات

زیرشاخه ها


  فیلترهای فعال

  پروژه اندازه گیری دقیق ولتاژ با استفاده از فیلتر کالمن -کالمان

  35,000 تومان
  ویژه
  ویژه
  • حراج!
  کاربرد انواع مدلاسیون های خطی و غیر خطی

  8,250 تومان ‎−45%4,538 تومان
  ویژه
  ویژه
  • حراج!
  • ‎−45%