]
بهینه سازی غیر خطی - الگوریتم مسائل نامقید بزرگنمایی

بهینه سازی غیر خطی - الگوریتم مسائل نامقید

50,000 ریال

50,000 ریال به‌ازای 50000

» افزودن به علاقمندی ها

حل مسائل نامقید - آموزش حل مسائل نامقید با استفاده از بهینه سازی غیر خطی در محیط نرم افزار متلب MATLAB