]
برنامه هماهنگی واحد های نیروگاه حرارتی و آبی بزرگنمایی

برنامه هماهنگی واحد های نیروگاه حرارتی و آبی

شبیه سازی واحدهای نیروگاه های حرارتی و آبی در محیط نرم افزار MATLAB - شبیه سازی ای عالی به انضمام فایل ورد نتایج ، در حدود 200 خط برنامه.

 

100,000 ریال

100,000 ریال به‌ازای 100000

» افزودن به علاقمندی ها