]
Mfile محاسبه ضریب حساسیت جابجایی تولید ژنراتورها بزرگنمایی

Mfile محاسبه ضریب حساسیت جابجایی تولید ژنراتورها

50,000 ریال

50,000 ریال به‌ازای 50000

» افزودن به علاقمندی ها

این Mfile به همراه MFile - YBUS که در همین سایت ارائه شده است و از اینجا قابل دانلود می باشد. کامل می گردد.کافیست YBUS را در ابتدای این MFILE فراخوانی کنید تا به راحتی ماتریس ضریب جابجایی تولید ژنراتورها، محاسبه گردد.