Newspower header
]
Mfile محاسبه ضریب حساسیت جابجایی تولید ژنراتورها بزرگنمایی

Mfile محاسبه ضریب حساسیت جابجایی تولید ژنراتورها

50,000 ریال

50,000 ریال به‌ازای 50000

این Mfile به همراه MFile - YBUS که در همین سایت ارائه شده است و از اینجا قابل دانلود می باشد. کامل می گردد.کافیست YBUS را در ابتدای این MFILE فراخوانی کنید تا به راحتی ماتریس ضریب جابجایی تولید ژنراتورها، محاسبه گردد.

هنوز نظری ارسال نشده است.

مرور خود را بنویسید

Mfile محاسبه ضریب حساسیت جابجایی تولید ژنراتورها

Mfile محاسبه ضریب حساسیت جابجایی تولید ژنراتورها

مرور خود را بنویسید

سبد خرید  

بدون محصول

0 ریال ارسال
0 ریال مجموع

Check out