]
شبیه سازی روش حل مسئله بهینه سازی با استفاده از گرادیان مرتبه اول بزرگنمایی

شبیه سازی روش حل مسئله بهینه سازی با استفاده از گرادیان مرتبه اول

شبیه سازی روش بهینه سازی _ بهره برداری از سیستم های قدرت _ شبیه سازی مباحث کارشناسی ارشد قدرت

جزییات بیشتر

100,000 ریال

100,000 ریال به‌ازای 100000

» افزودن به علاقمندی ها

بهینه سازی هنر یافتن بهترین جواب در بین وضعیتهای موجود است. بهینه سازی در طراح و نگهداری بسیاری از سیستمهای مهندس، اقتصادی و حت اجتماع به منظور مینیمم کردن هزینه لازم و یا ماکزیممکردن سودکاربرد دارد. در مبحث بهره‌برداری از سیستم‌های قدرت و مینیمم کردن هزینه‌ها، در این پروژه با استفاده از روش بهینه سازی جهت دار، از یک حل ممکن (Feasible) شروع می‌کنیم تا به نقطه بهینه مد نظرمان برسیم. به منظور شبیه‌سازی، از نرم افزار MATLAB ورژن 2014 استفاده شده است.

این محصول شامل : Mfile شبیه سازی + فایل ورد 7 صفحه ای + به انضمام شکل های نتایج شبیه سازی می باشد.